Екструзійний крохмальний реагент універсальний ЕКР-У для обробки бурової промивної рідини в нафтогазовій галузі згідно ТУ У 00383403.001-98 |
АС ГРУПП ЛТД
Україна, м. Київ
бульвар Вернадського 42
офіс 341
+380 044 225-62-44
+380 044 344-62-44

 

Екструзійний крохмальний реагент універсальний ЕКР-У для обробки бурової промивної рідини в нафтогазовій галузі згідно ТУ У 00383403.001-98

Крохмальний реагент ЕКР-У виробництва ТОВ «АС ГРУПП, ЛТД» призначений для обробки бурових розчинів, що застосовуються для промивання свердловин в умовах ускладнених осипами і обвалами глин, аргілітів та надходженням в стовбур свердловини високомінералізованих пластових вод, при розкритті продуктивних пластів різної проникності, а також при капітальному ремонті свердловин в якості рідини для гідророзриву пластів.

Є екологічно нешкідливим продуктом, тому що піддається біологічному розкладанню, не утворюючи шкідливих речовин. Основні переваги - диспергованість в холодній воді та зниження водовіддачі бурових розчинів.

Екструзійний крохмальний реагент ЕКР являє собою однорідний порошок, який виробляється шляхом екструзійної обробки зернової сировини за оригінальною технологією і відповідає вимогам, що наводяться в наступній таблиці:

Найменування показників

Характеристика і норми

Зовнішній вигляд

Однорідний порошок

Масова частка вологи, % не більше

14

Показник фільтрації бурового розчину, см3, не більше

8

Пластична в'язкість, МПа, не менше

10

Набухаємість, см3 / г, не менше

8

Крупність помелу - прохід через сито з дротяною сіткою №2, %, не менше

99

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ для надання буровому розчину технологічно необхідних параметрів без додаткової обробки іншими хімреагентами та забезпечення стабільності його технологічних властивостей в умовах сольової агресії і при впливі вибуренної породи при одночасному збільшенні швидкості утворення кольматаційнного шару при бурінні цим буровим розчином і збереженні інгібіруючих властивостей.

Вміст крохмального реагенту в буровому розчині становить 1,5-2,5% (в перерахунку на сухий крохмаль).

Бурові розчини, оброблені зазначеним відомим реагентом, мають високу стійкість до сольової агресії, тобто зберігають низькі значення показника фільтрації при впливі солей калію, натрію, магнію аж до насичення.

Зазначені технічні переваги бурових розчинів, оброблених запропонованим реагентом, при його використанні у виробничих умовах дозволять:

  • знизити в 2,5-5 разів витрати часу і коштів на приготування і обробку бурових розчинів за рахунок скорочення часу на приготування реагенту, прискорення отримання бурового розчину з заданими технологічними властивостями без використання інших хімреагентів, високої стабільності технологічних властивостей в часі при сольовій агресії і при впливі вибуреної породи, а також за рахунок високих кольматаційних властивостей, в результаті чого скорочується число додаткових обробок бурового розчину для підтримки необхідних показників властивостей;
  • підвищити якість розкриття продуктивних пластів і збільшити продуктивність нафтових свердловин в 2,9-10 разів за рахунок прискорення кольматації порід в призабійній зоні і попередження проникнення бурового розчину в пласт на велику глибину;
  • попередити ускладнення та аварії, пов'язані з осипами і обвалами в нестійких глинистих породах, за рахунок високих інгібіруючих властивостях бурового розчину, а також підвищених кольматаційних властивостей і високою виносною здатністю бурового розчину;
  • підвищити якість будівництва похило-спрямованої свердловини і свердловин з горизонтальними стовбурами за рахунок високої виносної та утримуючої здатності бурового розчину, обробленого запропонованим реагентом;
  • забезпечити якісний процес гідророзриву пластів, володіючи високою піскоутримуючою здатністю і низькою фільтрацією.